OPQ32 Vragenlijst - Beoordeling voor aanstelling, doorstroom of loopbaanontwikkeling

De OPQ32 Occupational Personality Questionnaire (OPQ32r) van SHL is wereldwijd de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijst. In een kort tijdbestek wordt inzicht gekregen in de voorkeuren van personen binnen de werksituaties voor MBO+ en HBO/WO. 

Hoe werkt het?

De OPQ is een vragenlijst. Deze vragenlijst legt vooral de nadruk op de manier waarop je een taak benadert (aardigheid) en minder op jouw vermogen om die taak uit te voeren (vaardigheid). Uit de antwoorden van de OPQ vragenlijst kan een 'profiel' afgeleid worden. Dit profiel geeft een overzicht van de antwoorden op bepaalde gebieden zoals probleemoplossend vermogen, relaties met anderen, besluitvormingsstijl en dergelijke. En omdat het een voorkeur voor een bepaalde 'gedragsstijl' is die gevonden wordt, zijn er ook geen goede of foute antwoorden mogelijk. Sommige stijlen zijn misschien in bepaalde situaties wel geschikter dan andere. De lijst vul je thuis digitaal in.

De basisrapportage is het OPQ Profiel en bestaat uit een profielkaart, met daarop de (sten)scores op elk van de 32 dimensies, gevolgd door de definities van deze dimensies. Verdeling van deze 32 dimensies is over 3 aandachtsgebieden; relaties met mensen, denkstijl, gevoelens en emoties. 
In de terugkoppeling van de resultaten van deze vragenlijst wordt de betekenis van de voorkeuren getoetst aan concreet gedrag in de praktijk.
De OPQ test is een waardevol instrument voor coaching bij werkgerelateerde problematiek, teamcoaching, loopbaanontwikkeling, werving & selectie, outplacement en re-integratie.

Herkennen, Reflecteren en er werk van maken. Dit met name voor Loopbaanadvies.

Meer informatie?

Inloggen

Inloggen

Jobco Support gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.